Naujienos / Aktualijos

Atsikuriančioje Tyrulių pelkėje įgyvendintos visos buveinių tvarkymo veiklos

Praėjusią žiemą Tyrulių pelkės PAST (PAST – paukščių apsaugai svarbi teritorija) LOD tęsė pelkinių buveinių atkūrimo veiklas, kuriomis buvo siekiama projekto rengimo metu išskirtuose tvarkymo plotuose formuoti tikslinėms šios saugomos teritorijos paukščių rūšims tinkamas buveines. Įvairiomis projekto metu įgyvendintomis gamtotvarkos priemonėmis buvo siekiama didžiausiame išeksploatuotame šalies durpyne aplinkos sąlygas tikslingai formuoti taip, jog čia galėtų gyventi maksimaliai skaitlingos perinčių didžiųjų baublių ir švygždų, bei gausias rudenines sankaupas čia formuojančių pilkųjų gervių populiacijos.

Skaityti daugiau

Tarptautinės pelkių dienos proga visuomenei pristatyta knygelė „Atgimstanti Tyrulių pelkė“

Vasario 2 dieną visame pasaulyje minima tarptautinė pelkių diena. Šia proga Lietuvos ornitologų draugija pristato apžvalginę knygelę apie vieną iš didžiausių Lietuvoje Tyrulių pelkę, kurioje šiuo metu vykdomas LIFE+ programos finansuojamas projektas „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbios teritorijos atkūrimo darbus”. Knygelė išleista siekiant supažindinti visuomenę su Tyrulių pelkės istorija, jos gamtinėmis vertybėmis ir įgyvendintais gamtotvarkiniais darbai, kurių dėka buvo siekiama pagerinti buveinių sąlygas šioje teritorijoje perintiems bei migruojantiems nykstantiems paukščiams. Pagrindinis dėmesys skirtas Tyrulių pelkės saugomoms rūšims, kurių gausa nulėmė teritorijos priskyrimą Europos saugomų gamtinių teritorijų Natura 2000 tinklui. 

Skaityti daugiau

Tyrulių pelkės hidrologinio režimo atkūrimo darbai artėja prie pabaigos

Sumedėjusios augalijos iškirtimas Tyrulių pelkės plotuose (C.2 veikla) yra tik pirmasis darbų etapas, nes vėliau juose buvo atliekami pelkinių buveinių atsikūrimui palankaus hidrologinio režimo atkūrimo darbai (C.1 veikla).
Kadangi visoje durpyno teritorijoje šiuo metu yra išlikęs gana tankus sausinimo kanalų tinklas, ir didelė šių griovių dalis savo funkciją gerai atlieka, daugelyje išeksploatuotų ir aplestų durpyno plotų pelkinių buveinių formavimuisi tinkamų sąlygų nėra. Šiuose plotuose vyrauja skurdi augalija, o kai kur žemės paviršiuje vyrauja plika durpė.

Skaityti daugiau

Tyrulių pelkėje užbaigti užpelkėjusių plotų, apaugusių tankiais nendrynais, tvarkymo darbai

2016 m. vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje projekto darbų vykdytojai tęsė 2014 m. pradėtus buveinių tvarkymo darbus, kurių metu užpelkėjusiuose plotuose dar augalijos vegetacijos metu buvo pakartotinai šienaujami nendrynai (projekto C.5 veikla). Jais siekiama sumažinti tankių nendrynų plotus, siekiant viksvų bendrijų atsikūrimo juose.

Skaityti daugiau

Tyrulių pelkė tikrai atsikuria

2016 metais prie Tyrulių durpyne vykdomų gamtotvarkos darbų pagaliau prisijungė pati gamta. Po lietingos vasaros melioracijos grioviai prisipildė vandens, vietomis patvino ir tapo neįveikiami, apsunkindami patekimą į stebimus plotus. Tvarkomų plotų paviršių fragmentiškai apsėmė vanduo. Pelkėjimui svarbaus vandens nebeišgarino iškirsti medžiai ir krūmai. Tai leido atsigauti arba naujai įsikurti šlapžemių rūšims, formuojančioms pelkinių augalų bendrijas. Teigiamus pokyčius sustiprino iškirstos medienos ir šakų surinkimas ir išgabenimas iš sutvarkytų plotų. Pelkės paviršių sudaranti durpė negavo papildomų biogenų ir išliko pakankamai rūgšti ir palanki pelkių augalams. Atviruose plotuose vyksta akivaizdūs augmenijos pokyčiai.

Skaityti daugiau

Visos naujienos