Atkuriamomis Tyrulių pelkės buveinėmis domėjosi Šiaulėnų gimnazijos moksleiviai

Paskutinįjį gegužės penktadienį įmonėje UAB „Didysis tyrulis“ ir projekto teritorijoje lankėsi Radviliškio rajono Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazijos moksleiviai.  Idėja surengti tokią ekskursiją gimė gimnazijos geografijos mokytojai Virgilijai Gustienei, kuri lankėsi ir gegužės 13 dieną  surengtoje ekskursijoje „Naktiniai Tyrulių pelkės balsai 2016“. Mokytoja tada prasitarė, kad apsilankymas pelkėje, durpių gavybos įmonėje ir susipažinimas su gamtine pelkinių buveinių reikšme iš praktinės pusės papildytų šiais metais moksleivių praeitą biologijos dalyko kursą apie pelkes. Tada atsisveikindami sutarėme, kad su moksleiviais Tyrulių paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje (PAST) apsilankysime gegužės 27 dieną.

Ekskursijos pradžioje moksleiviai lankėsi įmonės UAB „Didysis tyrulis“ gamybinėse patalpose, buvo supažindinti su galutinės produkcijos – durpių – fasavimo linija ir kitomis įmonės veiklomis. Po to, vedami įmonės darbuotojo A. Giedraičio, lankėsi durpių kasimo laukuose, apsilankė projekto metu įrengtame apžvalgos bokštelyje. Besivaikščiodami durpyno teritorijoje moksleiviai turėjo galimybę susipažinti su atsikuriančiomis pelkinėmis buveinėmis, rinko augalus, kuriuos atpažino, aprašė ir panaudos sudarydami tyrulių pelkės budingų augalų herbarą. Šią medžiagą, kartu su savo įspūdžiais iš šios ekskursijos, moksleiviai planuoja pristatyti lankydamiesi kitose rajono mokyklose.

Lankėmės ir projekto praktinių veiklų įgyvendinimo plotuose. Moksleiviai apžiūrėjo tvenkinį, kuriame buvo vykdomos nendrynų tvarkymo veiklos, susipažino su vienu naujai suformuotu atviru durpyno plotu, kuriame savo kojomis buvo galima išbandyti praėjusį pavasarį įrengtų užtvankų tvirtumą. Vėliau ekskursijos dalyviai apsilankė Tyrulių miestelio bendruomenės patalpose, kur projekto biologas ekspertas G. Riauba papasakojo ne tik apie Lietuvos ornitologų draugijos įgyvendinamo projekto veiklas, bet ir supažindino ir su pelkinių buveinių tipais, jų formavimosi ypatumais, bei šių buveinių apsaugos problematika ir ypatumais.

Džiugu paminėti, kad buvusios Tyrulių pagrindinės mokyklos ir Šiaulėnų gimnazijos mokinių ir mokytojų dėmesys Tyrulių pelkei ir jos gamtinei aplinkai nėra atsitiktinis. Dar 2012 metais šių mokyklų mokytojai Tyrulių botaniniame-zoologiniame draustinyje surengė dviejų dienų trukmės ekologinę stovyklą, kurioje dalyvavo gausus būrys mokinių iš įvairių Radviliškio rajono mokyklų. Tikimės, kad noras pažinti šią saugomą teritoriją neišblės, ir šiame išskirtiniame gamtos kampelyje savo žinias gilinančių moksleivių skaičius vis didės.