Tyrulių durpyno palankaus hidrologinio režimo atkūrimas (C1 veikla)

Veikla siekiama atkurti tinkamą hidrologinį režimą tam tikrose Tyrulių pelkės teritorijose, kurių būdinga ypatybė yra gana sausas durpių sluoksnis (žr. schemą žemiau). Praktinė atkūrimo veikla bus vykdoma remiantis oficialiai patvirtintu techniniu projektu (A1 veikla) ir pagrįsta teritorijos drėgnumo atkūrimu. Pagrindinė idėja – įgyvendinant hidrologinio režimo atkūrimo projektą išlaikyti vandenį šiuo metu sausose durpyno teritorijose užtvenkus drenažo kanalus. Remiantis kitose Lietuvos vietose įgyta patirtimi, kanalusplanuojama tvenkti naudojant medieną ir vietinį durpinį dirvožemį. Užtvankos bus suformuotos rankomis, t. y. nenaudojant specializuotos technikos. Tačiau bus naudojami traktoriai, kuriais bus vežama mediena į užtvankų statymo teritorijas. Remiantis kitose teritorijose įgyta patirtimi ir įvertinus plotą, kurio drėgnumas turi būti atkurtas, užtvankų skaičius gali būti nuo 20 iki 30. Tiksli užtvankų vieta bus nurodyta techniniame projekte (A1 veikla). Ši veikla turi būti įgyvendinta iki 2015 m. pabaigos.

Didžiojoje buvusio durpyno dalyje veikia sena teritorijos sausinimo sistema, todėl kai kuriuose plotuose, dėl storesnio durpių sluoksnio, lyginant su aplinkiniais plotais,  iki šiol yra išlikę gana dideli sausų durpių plotai,  apaugę daugiausia menka sumedėjusia augmenija. Biologinės įvairovės požiūriu tokie plotai yra labai mažai vertingi. Be to, sausų durpių plotai yra anglies dioksido emisijos šaltinis. Tokių teritorijų drėgnumo atkūrimas, kai po to jos apaugs žole, susiformuojant jos bendrijoms ir pelkės augmenijos kompleksams, prisidės prie anglies dioksido emisijos sumažinimo ir klimato kaitos masto mažinimo. Be to, užpelkėję durpynų plotai, apaugę viksvomis, yra labai patrauklūs daugeliui saugomų paukščių rūšių, įskaitant migruojančias pilkąsias gerves. Sausų durpynų plotai kelia didelę grėsmę gaisrų prevencijos požiūriu. Todėl tokių vietų drėgnumo atkūrimas reiškia gaisrų pavojaus sumažėjimą.

Iš viso planuojama įrengti 30 užtvankų. Visas jas planuojama pastatyti per antruosius ir trečiuosius projekto vykdymo metus.

beautiful layout is a elements for best swiss pl.upscalerolex.to. the unique investment capital market value regarded as rewards high quality https://gr.buywatches.is/. luxury hu.watchesbuy.to allows moment in time different and in addition impressive. reliable cheap swiss https://ro.buywatches.is/ online store. buy great quality https://ru.watchesbuy.to. best https://www.watchesreplica.ru/ represents the undoublt design and style everywhere. the cheapest https://se.buywatches.is/ costs around. swiss https://tr.watchesbuy.to/ lovely, helpful, quality. swiss https://replica-watches.is/ targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits. https://www.watchesbuy.to reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business.