Krūmų ir kitos sumedėjusios augalijos kirtimas (C2 veikla)

Prieš pradedant hidrologinio režimo atkūrimo veiklas, buvę atviri durpyno plotai turi būti visiškai atviri, tai yra juose turi nelikti jokių medžių ir kitos sumedėjusios augmenijos. Įgyvendinant šią veiklą sumedėjusią augaliją planuojama iškirsti 250 ha sauso durpyno, apaugusio daugiausia skurdžią sumedėjusia augmenija. Šiuose plotuose sumedėjusią augmeniją planuojama pašalinti ją vieną kartą nupjaunant. Norint naudotis mechaniniais įrenginiais esant minkštam ir šlapiam dirvožemiui, krūmai toje vietoje turės būti pašalinti vėlyvą rudenį arba žiemos pradžioje, esant neigiamai oro temperatūrai, tačiau dar nesusiformavus storai sniego dangai. Tuo atveju, jei tai bus daroma vėlyvą rudenį (kai pašalę), sumedėjusi augmenija bus pradėta šalinti naudojant motorinius pjūklus ir įrankius krūmams pjauti. Visa nupjauta sumedėjusi augmenija turės būti pašalinta iš teritorijos.

Visos teritorijos vietos, kuriose bus įgyvendinama ši veikla, jau pasirinktos ir nurodomos pridedamoje teritorijos schemoje (žr. schemą žemiau). Veikla turėtų būti užbaigta per pirmuosius projekto metus, nes vėliau bus pradėtos hidrologinio režimo atkūrimo veiklos (C1 veikla).

Siekiant pagreitinti sumedėjusios augmenijos kirtimą palyginti dideliame darbų vykdymo plote, planuojama įsigyti prie traktoriaus montuojamą sumedėjusios augalijos smulkintuvą. Traktoriai bus naudojami kaip mašinos, prie kurių bus montuojamas papildomas augalijos smulkinimo agregatas, kai bus pjaunama sumedėjusi augmenija (ypač drėgnose vietose).

Sausi durpyno plotai, apaugę reta sumedėjusia augalija (daugiausia beržais), turi labai mažą gamtinę vertę. Tačiau dalies tokių vietų hidrologinis režimas bus atkurtas. Šia veikla bus siekiama sukurti užpelkėjusias šlapžemes, kurios turi didelę gamtinę vertę. Atsižvelgiant į skirtingą gamtinę vertę, užpelkėjusiems plotams apleistuose durpynuose turi būti teikiama pirmenybė. Pjauti medžius ir kitą augmeniją sausų durpynų vietose (C2 veikla) yra būtina ir siekiant padidinti atvirų užpelkėjusių buveinių plotą teritorijoje, nes tokios vietos yra būtinos migruojančioms gervėms apsistoti. Kadangi Tyruliai yra svarbūs kaip rūšies apsistojimo ir nakvojimo vieta, o buvę užpelkėję durpynai šiuo metu apauga krūmais ir jaunais medžiais, norint tinkamai atkurti buveines reikia jas išpjauti ne mažiau kaip du kartus per dešimties metų laikotarpį. Po C1 veiklos įgyvendinimo, išpjautos vietovės, kuriose bus atkurtas reikiamas hidrologinis režimas, bus paliktos natūraliai regeneracijai. Gruntinio vandens lygis turės būti pakeltas siekiant, kad plotai išliktų palankūs žemapelkių augalams. Tokios hidrologinės sąlygos sudarys nepalankią aplinką sumedėjusiai augmenijai, bet tinkamą aplinką viksvų bendrijoms formuotis (kurios yra tipiška švygždų buveinė). Nendrynai turėtų pradėti augti užlietose įdubose, tokiu būdu susiformuojant buveinėms, kurios tinkamos baubliams.

 

beautiful layout is a elements for best swiss pl.upscalerolex.to. the unique investment capital market value regarded as rewards high quality https://gr.buywatches.is/. luxury hu.watchesbuy.to allows moment in time different and in addition impressive. reliable cheap swiss https://ro.buywatches.is/ online store. buy great quality https://ru.watchesbuy.to. best https://www.watchesreplica.ru/ represents the undoublt design and style everywhere. the cheapest https://se.buywatches.is/ costs around. swiss https://tr.watchesbuy.to/ lovely, helpful, quality. swiss https://replica-watches.is/ targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits. https://www.watchesbuy.to reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business.