Priešgaisrinės apsaugos kelių tvarkymo projektavimas ir tvarkymas (C6 veikla)

Gaisrai beveik kasmet vyksta Tyrulių pelkės durpynų sausuose plotuose. Jie lieka lokalūs jei ugniagesiai atvažiuoja laiku. Tačiau per pastaruosius 15 metų gaisrai du kartus apėmė didelį plotą ir padarė didžiulę žalą Tyrulių pelkės gamtos vertybėms. Dėl blogos kelių būklės ugniagesiams sunku pasiekti nuošalesnes durpyno vietas, todėl kelių remontas yra prioritetinis uždavinys ir svarbi gaisrų prevencijos priemonė.

Šios veiklos tikslas yra sukurti reikiamus pajėgumus, kurie leistų veiksmingai sustabdyti gaisrų plitimą Tyrulių pelkėje. Tačiau šiuo metu atokių Tyrulių pelkės sausų durpynų sunkiasvorės gaisro gesinimo mašinos negali pasiekti dėl nuolat blogėjančios kelių būklės. Siekiant pakeisti situaciją, būtina suremontuoti vietinį 8,5 km ilgio kelią, kurio kokybė yra labai bloga. Tai padaryti reikia jau pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais. Pirma, būtina pataisyti pylimą, tada suformuoti kietą paviršių naudojant tinkamas technines priemones. Šiuo tikslu bus įsigytas traktoriaus greideris, kuris bus naudojamas ne tik dabartiniams pravažiavimo į durpyną keliams pagerinti, bet ir suremontuotiems keliams prižiūrėti projektui pasibaigus.

Rekonstruoti keliai daugiausia bus naudojami gaisrų prevencijai (prevenciniams patikrinimams), gaisrams gesinti ir gamtos apsaugos tikslais. Taip pat jie bus naudojami švietimo ir informavimo tikslais – kaip takai lankytojams. Dalis kelių reikalingi ir lankytojų grupių transportui. Be to, rekonstruoti keliai bus naudojami tyrėjų transportui stebėjimo veiklos įgyvendinimo metu. Po rekonstrukcijos keliai nebus reguliariai naudojami miškininkystės darbams. Visi medynai Tyrulių PAST priklauso „antrajai“ miškų grupei, t. y. pagal nacionalinius teisės aktus komercinė miškininkystė yra ribojama ir iškirsti medynus yra draudžiama. Šiaulių miškų urėdija kelius naudos gaisrų prevencijai ir tikrinimui tik gamtos apsaugos tikslais. Tuo pat metu UAB „Didysis tyrulis“ naudoja vienintelį kelią tiek durpių gavybos mašinų, tiek iškastų durpių transportavimui. Jie reguliariai rūpinasi šiuo keliu, kuris taip pat bus naudojamas projekto metu, nes tai yra vienintelė prieiga prie didelio pelkių ploto. Pagal projektą planuojama rekonstruoti kelius, kurie seniau buvo naudojami vykdant durpių gavybą kitose PAST dalyse, kuriose durpių kasimas buvo nutrauktas prieš keletą dešimtmečių.

Dabartinė durpių gavybos teritorija nebuvo gaisrų niokojama maždaug dešimtmetį. Susijusi paramos gavėja UAB „Didysis tyrulis“ oficialiai gali patvirtinti, kad jų per pastarąjį durpių gavybos laikotarpį (nuo 2006 m.) nepasitaikė. Priežastys, matyt, yra kelios. Tikriausiai svarbiausia yra tai, kad nėra pašalinių lankytojų, kurie dažniausiai ir sukelia gaisrus. Durpės iš karto neužsidega atvira ugnimi – reikia valandų ir net dienų, ir palankių oro sąlygų, kad durpių sluoksnis pradėtų degti atvira ugnimi. Hidrologinio režimo atkūrimo (C1) ir medžių bei krūmų šalinimo veikla neapima visos PAST teritorijos – tik keletą teritorijos vietų, todėl ir įgyvendinus visas projekte numatytas gamtotvarkos veiklas dideli durpyno plotai liks sausi. Tvarkytini vietinių kelių ruožai pavaizduoti pridedamoje schemoje.

beautiful layout is a elements for best swiss pl.upscalerolex.to. the unique investment capital market value regarded as rewards high quality https://gr.buywatches.is/. luxury hu.watchesbuy.to allows moment in time different and in addition impressive. reliable cheap swiss https://ro.buywatches.is/ online store. buy great quality https://ru.watchesbuy.to. best https://www.watchesreplica.ru/ represents the undoublt design and style everywhere. the cheapest https://se.buywatches.is/ costs around. swiss https://tr.watchesbuy.to/ lovely, helpful, quality. swiss https://replica-watches.is/ targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits. https://www.watchesbuy.to reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business.