Į rudeninį gervių skaičiavimą įsitraukė ir tyrulių bendruomenės žmonės

Ramų rugsėjo 23 vakarą buvo vykdoma jau ketvirtoji migruojančių pilkųjų gervių apskaita Tyrulių pelkėje. Šiuokart dalyvauti apskaitoje pakvietėme Tyrulių žmones. Prie skaičiavimo prisijungė ir Tytuvėnų bei Dubysos regioninių parkų ekologai su būreliu gražaus jaunimo.

18 val., pasiskirstę į tris grupes bei išsiaiškinę gervių skaičiavimo metodiką, pradėjome skaičiavimą iš trijų skirtingų pelkės vietų. Toks skaičiavimo būdas labai pasiteisino, nes buvo galima aiškiau stebėti nakvynėn besirenkančių paukščių pasiskirstymo vietas, tik praskrendančių pro Tyrulius, bet nesileidžiančių čia paukščių srautus. Pilkosios gervės pradėjo skristi į nakvynės vietas prieš septynias vakaro, jas skaičiavome iki pilnai sutemstant. Paukščių jau po truputį mažėja, jie pamažu palieka mūsų kraštus, bet jų kiekiai vis dar įspūdingi – penktadieninės apskaitos  metu suskaičiavome 1629 pilkąsias gerves, besileidžiančias nakvynei į durpyną, ir virš 500 paukščių praskrendančių pro Tyrulius (08.23 buvo  suskaičiuota 560 paukščių, 09.05 – 1112, 09.15 – 1860).

Apskaitos dalyviams pavyko pamatyti ir kitų paukščių bei žinduolių. Kiek nustebino tūkstantiniai šelmeninių, langinių ir urvinių kregždžių būriai, susirenkantys nakvynei šiaurinėje Tyrulių dalyje. Vandens telkiniuose nemažai cyplių, pietinėje pelkės dalyje stebėta naminė pelėda, stebėti briedžiai ir taurieji elniai.

Apskaitai pasibaigus rezultatais pasidalijome bendruomenės namuose prie arbatos puodelio. Lauksime vietos gyventojų pagalbos ir tolimesnių apskaitų metu.

Už pagalbą apskaitos metu norime tarti didelį ačiū: Tytuvėnų RPD vyr. specialistei- ekologei D. Pranckūnienei, Dubysos RPD vyr. specialistui-ekologui V. Greičiui, J. Virvičiūtei, A. Pranckūnaitei ir D. Valantinaitei, G. Bačiulytei, Z. Vėževičienei, J. Danilevičienei, O. Aksimavičienei.

E. Pakštytė

Nuotraukos