Į Tyrulių pelkę sugrįžta paukščiai

Atlikus pirmuosius buveinių tvarkymo darbus Tyrulių durpyne jau galima pasidžiaugti ir pirmaisiais šio darbo rezultatais - suformuotame atvirame žemapelkės plote vasario 27 d. apsistojo pora gulbių giesmininkių, kurios šiame plote stebėtos ir vasario 28 d. bei kovo 4 dieną. Tvarkymo darbai gulbių pasirinktame plote jau nebus vykdomi, todėl tikimės, kad ši pora čia pasiliks perėti. Buveinė joms atrodo tinkama - yra pakankamai atviro vandens plotų, gausu įvairių seklių įlankų, kanalų, o pavasarį suvešėjusi pakrančių augalija suteiks galimybes šiems paukščiams pasislėpti. Pagal dabar turimus duomenis anksčiau šiame plote gulbės giesmininkės nebuvo stebėtos. 

Detalius Tyrulių pelkės ornitofaunos tyrimus, kurie suplanuoti kaip tvarkymo veiklų poveikio gyvajai pelkės gamtai stebėsenos dalis, planuojama pradėti jau šių metų kovo pabaigoje, kuomet tikimasi suregistruoti pelkės teritorijoje ir apylinkėse besilnkančius ankstyvuosius migrantus. Vėliau bus atliekamos ir perinčių paukščių apskaitos. Pirmieji šių metų migrantai Tyrulių durpyne užregistruoti jau vasario 18 d., kuomet pelkės teritorijoje buvo girdėti dirviniai vieversiai ir stebėtos pirmosios pempės.

Nuotraukos