Išleistas 2018 metų projekto kalendorius "Metai Tyrulių pelkėje"

2017 m. lapkričio mėn. buvo išleistas Naujiesiems 2018 metams skirtas projekto sieninis kalendorius "Metai Tyrulių pelkėje“. Naujasis kalendorius parengtas siekiant padaryti jį išties informatyviu ir įdomiu, todėl jame pateikiamas ne tik įprastiems kalendoriams būdingas turinys su iliustracijomis, bet ir svarbiausių, kiekvienam metų laikotarpiui būdingų, projekto veiklų bei Tyrulių pelkės gamtinės aplinkos aprašymai. Šį kartą aprašymuose surasta vietos ir projekto rezultatų pristatymui, nes 2017 buvo paskutinieji projekto veiklų įgyvendinimo metai ir projekto metu planuotos įgyvendinti veiklos jau pabaigtos.

Kalendorius išleistas 350 vienetų tiražu ir jau išplatintas visoms suinteresuotoms projekto tikslinėms grupėms ar institucijoms, kurių darbuotojai tiesiogiai bendrauja su Tyrulių pelkės teritorijoje besilankančiais ir ja besidominčiais žmonėmis: Tyrulių miestelio bendruomenės nariams, Tyrulių seniūnijai, Šiaulių ir Tytuvėnų miškų urėdijoms, Tytuvėnų regioninio parko direkcijai, UAB „Didysis tyrulis“ darbuotojams. Dalis šio kalendoriaus tiražo buvo pateikta ir LR Aplinkos ministerijai, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai, Generalinei miškų urėdijai. Lietuvos ornitologų draugijos nariai kalendorių galės pasiimti LOD sekretoriate arba Visuotinio draugijos narių susirinkimo metu. Kalendorių galima parsisiųsti čia >>