Išleistas antrasis projekto lankstinukas

2016 m. birželį buvo išleistas antrasis projekto lankstinukas, kuriame pateikta atnaujinta projekto teritorijos schema su informacija apie įgyvendintas buveinių tvarkymo ir kitas praktines veiklas. Leidinyje taip pat aprašytos Tyrulių pelkės PAST aptinkamos saugomos paukščių rūšys - didysis baublys, švygžda, pilkoji gervė, gulbė giesmininkė ir plovinė vištelė, pateikta svarbiausia informacija apie projektą ir Tyrulių pelkės gamtos vertybes. ,

Lankstinuką pdf formatu galite parsisiųsti čia >>