Įvyko projekto pristatymas Tyrulių miestelio bendruomenei

Šių metų rugsėjo 19 dienos popietę Lietuvos ornitologų draugija (LOD) Tyrulių miestelio bendruomenę ir svečius sukvietė į renginį "Tyrulių pelkės atstatymas: vertybės ir planuojami darbai". Susitikimo metu buvo pristatytos LOD kartu su UAB "Didysis tyrulis" įgyvendinamo projekto "Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus" tikslai ir vykdomos veiklos, supažindinta su pirmaisiais projekto metais atliktais tyrimais bei jų rezultatais. Pristatymus apie Tyrulių pelkės botanines ir ornitologines vertybes bei pelkių apsaugos problemas parengė trys projekto darbuotojai.

Renginio pradžioje susirinkusiuosius pasveikino asociacijos "Tyrulių bendruomenė" pirmininkė Ona Aksinavičienė, sveikinimo žodį tarė projekto asistentė Inga Ringailaitė. Vėliau, kaip ir buvo numatyta renginio programoje, apie Tyrulių pelkės augalijos ir augalų bendrijų įvairovę kalbėjo projekto botanikė-ekspertė Andželika Kriaučiūnienė, apie pelkėje gyvenančius paukščius papasakojo ornitologė-ekspertė Eglė Pakštytė. Projekto biologas-ekspertas Gintaras Riauba skaitė pranešimą apie pelkių gamtinę vertę ir projekto vykdymo metu jau įgyvendintas veiklas. Susitikimo metu buvo atsakyta į visus vietos bendruomenės nariams ir svečiams iškilusius klausimus, o vėliau surengtos ekskursijos metu susitikimo dalyviai turėjo progos pasižvalgyti Tyrulių PAST apylinkėse ir pačioje pelkėje, kur buvo tikimasi pamatyti besiilsinčias ar nakvynės vietų beieškančias pilkąsias gerves. Ekskursijos metu buvo stebėtos ne tik gervės, bet ir pirmosios migruojančios žąsys, gulbės giesmininkės ir dirviniai sėjikai. Apsilankius viename iš durpyno tvenkinių, kuriamė šiais metais buvo įgyvendinta nendrynų tvarkymo veikla, buvo galima stebėti visą gulbių giesmininkių šeimyną - abu suaugusius poros narius vis dar besilaikančius kartu su 5 pilku apdaru pasipuošusiais jaunikliais. Temstant, per nepilną pelkėje praleistą valandą, ekskursijos dalyviai suskaičiavo bemaž 1000 čia nakvoti besileidžiančių gervių.

Viso renginyje dalyvavo 44 Tyrulių miestelio bendruomenės ir įvairių projekto eiga suinteresuotų institucijų atstovai. Savo institucijas atstovavo Tyrulių seniūnijos, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos agentūros, Tytuvėnų regioninio parko direkcijos, Tyrulių bibliotekos, UAB "Didysis tyrulis" darbuotojai, taip pat stažuotę Tytuvėnų RP atliekantys Aleksadro Stulginskio universiteto studentai. Gamtosaugos žinių sėmėsi ir Radviliškio Vaižganto gimnazijos bei Tyrulių pagrindinės mokyklos moksleiviai. Organizatoriai dėkoja visiems susitikimo dalyviams už dalyvavimą renginyje ir dalykinę diskusiją sužadinusius klausimus.

Susitikimo metu skaitytų pranešimų santraukos:

Tyrulių pelkės augalų bendrijos ir jų vertė (A. Kriaučiūnienė) (PDF; 0,9 MB)
Tyrulių pelkės saugomi paukščiai (E. Pakštytė) (PDF; 1,4 MB)
Pelkių gamtinė vertė. Planuojami Tyrulių pelkės atkūrimo darbai (G. Riauba) (PDF; 2,6 MB)