Kasmetinis gervių palydų renginys Tyrulių bendruomenėje

Šiais metais, tęsdami tradiciją, į rudeninę migruojančių gervių apskaitą pakvietėme Tyrulių bendruomenės savanorius, prie kurių noriai prisijungė šios bendruomenės pirmininkė Ona Aksinavičienė, mokiniai iš Radviliškio miesto V. Kudirkos pagrindinės mokyklos gamtotyrininkų būrelio kartu su savo mokytoja Vilma Sprudzaniene ir, žinoma, Tytuvėnų regioninio parko ekologė Deima Pranckūnienė.

Rugsėjo 22 dienos pavakaryje visi rinkomės į Tyrulių bendruomenės salę. Čia smalsiesiems apskaitų pagalbininkams Lietuvos ornitologų draugijos narys Saulis Skuja papasakojo apie pelėdas: įprastas, Lietuvoje perinčias jų rūšis bei apie retkarčiais užklystančius šiuos paukščius. Aptarėme pelėdų biologiją ir ypatingas, tik šiems paukščiams būdingas jų sąvybes. Taipogi apžvelgėme mūsų krašte sutinkamas pelėdas.

Pasibaigus šiam pristatymui, detaliai susipažinome su pilkųjų gervių apskaitos metodika ir čia mums padėjo Tytuvėnų regioninio parko ekologė Deima Pranckūnienė.

Galiausiai išvykome į pelkę, kur mažais būreliais išsiskirstėme į taškus ir ten iki pat sutemų skaičiavome į durpyną nakvynei skrendančias pilkąsias gerves. Deimos Pranckūnienės komanda pasuko į pietinę dalį, Eglės Pakštytės vedami skaičiuotojai – į šiaurinę, o Saulis Skuja su padėjėjais liko durpyno viduryje. Pasirodė gervės. Dalis jų durpynan leidosi dar dieną ir anksti vakare, tačiau dauguma paukščių parskrido mūsų skaičiavimo metu. Šiuokart daugiausiai besileidžiančių pilkųjų gervių pavyko pastebėti pelkės pietinės dalies bokštelyje buvusiems skaičiuotojams, tačiau ir kituose skaičiavimo punktuose mums pilnai užteko darbo. Matėme ir girdėjome ne tik gerves: jų skaičiavimą lydėjo net kelių tauriųjų elnių baubimas, į durpyną nakvynei grįžo gulbės giesmininkės, pilkosios bei baltakaktės žąsys, o jau sutemus pavyko išgirsti ir didžiuosius baublius, perkūno oželius, juodkrūčius bėgikus.

Pabaigę apskaitą grįžome atgal į Tyrulius, kur jos rezultatus aptarėme prie arbatos puodelio. Arbata mus visus vaišino nuoširdi Tyrulių bendruomenės pirmininkė p. Ona Aksinavičienė. Atsigėrę arbatos išėjome į lauką, ir ten tolumoje netikėtai pasigirdo naminės pelėdos patinuko balsas, savotiškai užbaigiantis šį gervių palydų renginį.