Kviečiame į renginį "Naktiniai Tyrulių gamtos balsai"

Kviečiame paminėti Europinę Natura 2000 dieną ir visus, besidominčius gamta, prisijungti prie ekskursijos po Tyrulių apylinkes ir pelkę, kuri įvyks š.m. gegužės 15 d. Ekskursiją ves Lietuvos ornitologų draugijos gamtininkai. Renginio metu sužinosite apie Tyrulių pelkės gamtines vertybes, kokie jos atstatymo darbai yra vykdomi, susipažinsite su naktiniais gamtos balsais.

Renginio pradžia – 19.30 val., Tyrulių bendruomenės centre, Tyrulių miestelyje, Radviliškio r.

Preliminari renginio programa:

19.30–19.50

Sveikinimo žodis.

Tyrulių paukščių apsaugai svarbios teritorijos atkūrimas. Įgyvendinti ir planuojami darbai.

Gintaras Riauba, Lietuvos ornitologų draugija

19.50 –20.20

Ekskursijos maršrutas. Ką galime sutikti ekskursijos metu?

Eglė Pakštytė, Lietuvos ornitologų draugija

20.20 –20.30 Išvykimas iš Tyrulių bendruomenės centro
20.30–23.00 Ekskursija po Tyrulių apylinkes ir pelkę (pėsčiomis)

Į ekskursiją eisime pėsti. Nepamirškite patogios avalynės ir rūbų, kurie apsaugotų nuo vėjo ir lietaus, esant galimybei pasiimkite prožektorius. Atkreipiame dėmesį, kad vaikai ekskursijoje gali dalyvauti tik lydimi suaugusiųjų.

Norinčius dalyvauti renginyje kviečiame iš anksto, iki gegužės 13 d. registruotis telefonu (tel.  +370 686 60050), arba elektroniniu paštu inga@birdlife.lt.


Gegužės 21 dieną Europos Sąjungoje minima Natura 2000 diena. Natura 2000 tai saugomų gamtinių teritorijų tinklas, kurį sudaro visose šalyse narėse pagal Paukščių ir Buveinių direktyvų reikalavimus įsteigtos specialios saugomos teritorijos – Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) ir Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST). Viso Europoje yra kiek daugiau nei 27000 Natura 2000 teritorijų, kurių bendras plotas viršija 1 milijoną kvadratinių kilometrų.  Lietuvoje yra 77 PAST ir 299 BAST – Natura 2000 tinklui priskiriamos specialios paskirties saugomos teritorijos.
Natura 2000 diena minima siekiant priminti ES piliečiams apie neįkainuojamas gamtos vertybes, kurios visų mūsų bendru sutarimu saugomos šiose teritorijose, ir yra puikus žmogaus ir gamtos interesų darnos pavyzdys. Minėdami šią dieną žmonės parodo, kad jiems rūpi rūšių ir gamtinių buveinių išsaugojimas ateities kartoms.
Gegužės 21-oji Natura 2000 dienos minėjimui pasirinkta todėl, kad ES Buveinių direktyva buvo patvirtinta 1992 m. gegužės 21 dieną. Ši direktyva, kartu su ES Paukščių direktyva (priimta 1979 m.) sudaro teisinį pagrindą specialios paskirties saugomų teritorijų (Natura 2000 teritorijų) steigimui visose šalyse narėse.
Nepaisant to, kad šios gamtos apsaugą reglamentuojančios direktyvos veikia jau keletą dešimtmečių, bei to, kad jos turi didelę ekologinę, socialinę ir ekonominę reikšmę, visuomenė apie Natura 2000 vis dar žino nepakankamai. Šis trūkumas įvardijamas kaip didžiausia Natura 2000 tinklo problema, nes nykstančios rūšys ir joms svarbios gamtinės buveinės yra labai priklausomos nuo žmogaus veiklos. Dalyvavimas Natura 2000 dienos minėjimo renginiuose padeda šią problemą spręsti.
Daugiau informacijos apie tai kaip galime prisidėti prie šios dienos minėjimo rasite http://www.natura2000day.eu/.