Layman ataskaitos parengimas (E7 veikla)

Pagrindinis paramos gavėjas parengs Layman ataskaitą (iki 10 p.) ir išspausdins ją lietuvių ir anglų kalbomis po 400 vnt. kiekviena kalba, taip pat ji bus talpinama projekto svetainėje. Ataskaitoje bus trumpai apibūdinti projekto tikslai, įgyvendintos projekto veiklos, pasiekti rezultatai, nurodyti projekto susiję partneriai. Daugiausia dėmesio bus skiriama gamtinėms vertybėms projekto teritorijoje, ypač PAST paukščių rūšims, kurios yra nykstančios, ir jų išsaugojimo pastangų rezultatams. Ataskaita bus su spalvotomis nuotraukomis, padarytomis projekto įgyvendinimo metu. Ataskaita plačiajai visuomenei nebus skirta tik suinteresuotosioms grupėms (jos numatytos kaip kitų E veiklų dalis), nes ji bus parengta anglų kalba ir  ją platinti numatyta tarptautiniu lygiu.

beautiful layout is a elements for best swiss pl.upscalerolex.to. the unique investment capital market value regarded as rewards high quality https://gr.buywatches.is/. luxury hu.watchesbuy.to allows moment in time different and in addition impressive. reliable cheap swiss https://ro.buywatches.is/ online store. buy great quality https://ru.watchesbuy.to. best https://www.watchesreplica.ru/ represents the undoublt design and style everywhere. the cheapest https://se.buywatches.is/ costs around. swiss https://tr.watchesbuy.to/ lovely, helpful, quality. swiss https://replica-watches.is/ targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits. https://www.watchesbuy.to reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business.