LOD nariai supažindinti su LIFE-Tyruliai projekto rezultatais

Š. m. balandžio 9 d. Kaune vykusio Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) narių visuotinio susirinkimo metu jo dalyviai buvo supažindinti su nuo 2013 metų vykdomo projekto „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas įgyvendinant Tyrulių PAST atkūrimo darbus“ eiga. Pagrindinis pranešimo akcentas buvo skirtas projekto praktinių gamtotvarkinių darbų pažangai ir pasiektų rezultatų pristatymui. Jame atskirai apžvelgtos visos praktinės projekto gamtosauginės veiklos, pateiktos jų įgyvendinimo teritorijų schemos, jų nuotraukos, pasiekti darbų rodikliai. Pranešimo pabaigoje trumpai apžvelgtos projekto viešinimo veiklos.

Pranešimo santrauka (3,9 MB; PDF)