Naktiniai Tyrulių balsai

Projekto vykdytojams nuolat tenka bendrauti su vietos bendruomenės nariais, besidominčiais kuo vertinga Tyrulių pelkė, kokie darbai joje vykdomi. Tad Lietuvos ornitologų draugija, atsiliepdama į šį susidomėjimą, suorganizavo naktinę ekskursiją po Tyrulių apylinkes ir pelkę. Šis renginys taip pat buvo skirtas Europinio saugomų teritorijų tinklo Natura 2000 dienai paminėti. Smagu, kad atvėsęs oras ir begrasinantis prapliupti lietus neišgąsdino entuziastų ir į renginį susirinko nemažas būrys Tyrulių gyventojų, projekto partnerio UAB „Didysis tyrulis“, Tyrulių seniūnijos atstovai, Tyrulių paridinės mokyklos mokiniai, keletas Lietuvos ornitologų draugijos narių, sulaukta svečių iš Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento ir aplinkos apsaugos agentūros, Tytuvėnų regioninio parko – iš viso į renginį susirinko trisdešimt dalyvių.
Tyrulių bendruomenės centre susirinkusiuosius pasveikino projekto biologas Gintaras Riauba, bei papasakojo apie Natura 2000 teritorijų tinklo svarbą ir reikšmę. Biologas priminė susirinkusiems įgyvendinamo projekto „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus“ tikslus ir planuojamas veiklas, paaiškino kokie darbai jau įvykdyti. Renginio dalyviai susidomėję peržiūrėjo trumpus filmuotus epizodus apie pelkės atstatymo darbus žiemą, bei nendrių pjovimą nuo vandens naudojant specialią įrangą, klausinėjo apie tai, kokius darbus planuojama vykdyti šiemet. Ornitologė Eglė Pakštytė susirinkusiems papasakojo apie Tyrulių apylinkių ir pelkės paukščius, kuriuos tikėtina pastebėti ar išgirsti ekskursijos metu, kuri vyks vakarėjant ir jau sutemus. Kad būtų lengviau atpažinti paukščius, klausytojai pamatė jų nuotraukas, išgirdo balsus.
Ilgai netrukus, susirinkusieji išsiruošė į ekskursiją pėsčiomis. Vakarėjant, Tyrulių apylinkėse ir pamiškėje šalia pelkės teko išgirsti griežlę, lakštingalą, liepsnelę, strazdą giesmininką, kitus paukščius. Nors vakaras buvo nevėjuotas, ramus, bet, deja, gana šaltas. Kad ir kaip gaila, bet vandens vištelių cypsėjimo ir gąsdinančio rudakaklių kragų balso  išgirsti nepavyko. Nepaisant to, ekskursijos dalyviai įsitikino, kad net ir tokiu oru prietemoje ir sutemus pelkėje verda gyvenimas: atėjusiuosius klyksmais sveikino gulbė giesmininkė, mekenimu – perkūno oželis, tyliu, į svirplio čirpimą panašiu balsus – nendrinis žiogelis. Pelkės lankytojus nuolat lydėjo tylus didžiojo baublio balsas, o prie vieno praėjusią žiemą tvarkyto ploto ornitologai išgirdo teritorinį raudonkojo tuliko balsą. Ši rūšis Tyrulių durpyne paukščių veisimosi metu dar nebuvo girdėta, todėl šis stebėjimas kol kas yra vienintelė užuomina į tai, kad raudonkojis tulikas Tyruliuose gali perėti.
Sutemus ekskursijos dalyviai dangaus fone galėjo įžiūrėti kaip šešėlius nuplasnojančius ir prie vandens ore nardančius šikšnosparnius. Ekskursija neprailgo ir užsitęsė net iki vidurnakčio.
Organizatoriai dėkoja visiems dalyviams už dalyvavimą renginyje ir susidomėjimą Tyrulių gamta.

 

Susitikimo metu skaitytų pranešimų santraukos:
Tyrulių paukščių apsaugai svarbios teritorijos atkūrimas. Įgyvendinti ir planuojami darbai (2,7 MB, PDF)
Ekskursijos maršrutas. Ką galime sutikti ekskursijos metu? (1 MB, PDF)