„Naktiniai Tyrulių pelkės balsai“ sulaukė didelio vietos bendruomenės susidomėjimo

Praėjusio penktadienio (gegužės 13 d.) vakare Tyrulių bendruomenės centre susirinko gausus būrys Tyrulių miestelio gyventojų ir svečių, panorusių geriau pažinti kaimynystėje plytinčios Tyrulių pelkės gamtos vertybes. Į renginį „Naktiniai Tyrulių pelkės balsai“ vietos gyventojus sukvietė Lietuvos ornitologų draugija, kuri su partneriu UAB „Didysis tyrulis“ nuo 2013 m. Tyrulių pelkės paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje įgyvendina ketverių metų trukmės projektą „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus“.

Tokio pobūdžio renginys per projekto įgyvendinimo laikotarpį Tyruliuose įvyko jau antrąjį kartą. Kaip ir praėjusiais metais, pradžioje renginio dalyviai buvo supažindinti su projekto siekiais, įgyvendinamomis gamtotvarkos veiklomis ir jau pasiektais rezultatais. Taip pat buvo aptariama įvairių pelkinių buveinių gamtinė vertė, pelkėdarai svarbios aplinkos sąlygos ir grėsmės, supažindinta su pelkinių buveinių atkūrimo praktika. Projekto ornitologė Eglė Pakštytė supažindino su Tyrulių pelkėje vykdomo paukščių monitoringo rezultatais ir pristatė paukščius, kuriuos labiausiai tikėtina aptikti naktinės ekskursijos metu. Teorinėje renginio dalyje dalyvavo 43 žmonės, kurių didžiąją daugumą sudarė Tyrulių miestelio bendruomenės nariai ir aplinkinių seniūnijų gyventojai. Renginyje taip pat buvo svečių iš Radviliškio, Šiaulių ir Vilniaus.

Temstant iškeliavome į Tyrulių pelkę, tikėdamiesi išgirsti ar pamatyti gegužės mėnesį sutemose aktyvius pelkės gyventojus. Pakeliui teko stabtelėti pasiklausyti įprastų, tačiau ne kasdien sutinkamų paukščių. Ekskursijos pradžioje girdėjome apypelkio miškuose aktyviai giedančias liepsneles, strazdus, lakštingalas, ankstyvąsias pečialindas ir kitus paukščius. Galėjome pasigėrėti tvenkiniuose perinčių gulbių giesmininkių skrydžiais ir sutemose aidinčiais jų balsais. Perinčios gulbės tokiu būdu su gentainiais tikslina savo užimtų teritorijų ribas, todėl net ir tolėliau nuo pagrindinio kelio perinčių gulbių balsus girdėjome visos ekskursijos metu.

Tyrulių pelkės PAST įsteigta tam, kad išsaugoti perintiems didiesiems baubliams ir švygždoms, bei migruojančioms pilkosioms gervėms svarbias buveines. Didžiausios gervių sankaupos Tyruliuose susiformuoja rugsėjo mėnesį, todėl šios ekskursijos metu siekėme išgirsti didžiuosius baublius, švygždas ir kitas vandens višteles, kurios aktyvios tik tamsiuoju paros metu ir tik esant ramiam ir pakankamai šiltam orui. Didžiųjų baublių prisiklausėme tikrai užtektinai, tačiau vištelės tą vakarą buvo tylios. Pavyko išgirsti tik trumpus ilgasnapių vištelių ir laukių balsų fragmentus. Tačiau tikrą spektaklį prie vieno iš tvenkinių surengė rudakakliai kragai – dar viena saugoma, į Lietuvos Raudonąją knygą įrašyta, vandens paukščių rūšis, pasižyminti tikrai išskirtiniu ir žmogaus ausiai gana kraupiai skambančiu balsu. Stabtelėjus prie vieno tvenkinio pro mus praplaukė vienas rudakaklis kragas, kuris „savojoje“ nendryno dalyje pradėjo skleisti tik šiai rūšiai būdingus tuoktuvinius balsus. Netrukus į šiuos balsus atsiliepė dar dvi netoliese perinčios rudakaklių kragų poros, todėl šis „pasirodymas“ ekskursijos dalyviams leido susidaryti vaizdą apie tikrąją šių paukščių gausą ir paukščių apskaitų vykdymo ypatumus.

Beveik visiškai sutemus stebėjome tuoktuvinį slankos skrydį, visiškai virš mūsų galvų skraidydamas „mekeno“ perkūno oželis. Dėmesingesni ekskursijos dalyviai galėjo išgirsti ir tuoktuvinius tikučių balsus, todėl gerų įspūdžių ir vertingos patirties iš šio naktinio pasivaikščiojimo tikrai parsinešė visi. Džiaugiamės, kad ekskursijoje dalyvavę mokiniai iš Šiaulėnų ir Radviliškio jau šios ekskursijos metu su projekto darbuotojais panoro susitikti ir atkuriamoje Tyrulių pelkėje dar kartą apsilankyti gegužės mėnesio pabaigoje. Tą kart planuojame jau dienos metu pamatyti atsikuriančias pelkines buveines ir pelkėje aptinkamus paukščius.

Dėkojame visiems renginio dalyviams už domėjimąsi Tyrulių pelkės gamta, aktyvų dalyvavimą ir tikimės susitikti ateityje.