Pabaigti naujų užtvankų įrengimo darbai

Lapkričio mėnesį pabaigti naujų užtvankų įrengimo darbai visose papildomai numatytose tam vietose. Užtvankos buvo įrengtos, atsižvelgiant į priežiūros komiteto posėdžio metu parengtą protokolą, siekiant užtikrinti geresnes pažeistų pelkinių buveinių atsikūrimo sąlygas. Užtvankų kiekis ir jų įrengimo vietos iš anksto buvo suderinti ir pateikti susitarime su EK dėl projekto veiklų pratęsimo. Iš viso papildomai buvo įrengtos 23 dviejų tipų užtvankos: 21 - sutvirtinimui panaudojant centrinėje užtvankos dalyje sukaltas specialias sprauslentes ir 2 – abiejuose užtvankos šonuose išpynus medinius sutvirtinimus.

Šiuos darbus atliko UAB „Didysis tyrulis“ darbuotojai. 13 tokių naujų užtvankų buvo įrengtos dar 2017 m. vasarą, o likusios 10 – jau šio rudens laikotarpiu – rugsėjo-spalio mėnesiais. Tuo tarpu anksčiau įrengtos užtvankos jau apaugo žoline augalija, sąmanomis ir per augalus kai kurių iš jų beveik nematyti. Rudenį gausiai lyjant visos užtvankos prisideda prie pelkinių buveinių hidrologinio rėžimo atsikūrimo. Atskiruose plotuose nebetelpantis lietaus vandens perteklius nuteka į žemiau esančius kitus tvarkymo plotus, savo kelyje užliedamas aikšteles, kelio fragmentus, ištisus nendrynus bei kitus žolynus. Prie teritorijos patvenkimo veiklos prisideda ir čia gyvenantys upiniai bebrai, kurių įsirengtos užtvankos daugelyje vietų palaiko aukštą vandens lygį. Šiuo metu Tyrulių pelkėse veikia iš viso 55 projekto metu įrengtos užtvankos ir dar gausybė natūralių – bebrų įsirengtų patvankų.