Projekto partneriai

Lietuvos ornitologų draugija

Lietuvos ornitologų draugija (LOD) yra nevyriausybinė narių organizacija, vienijanti gamtos apsaugai neabejingus Lietuvos žmones, kurie globoja ir stebi paukščius bei jų aplinką, rūpinasi jos išsaugojimu ir visuomenės ekologiniu švietimu, o taip pat pilietiškai dalyvauja formuojant aplinkos ir biologinės įvairovės apsaugos politiką. Nuo 1994 metų LOD mūsų šalyje atstovauja tarptautinę gamtosauginę organizaciją „Birdlife International“, kuri vienija daugiau nei 100 pasaulio šalių partnerius, besirūpinančius paukščių ir jų gyvenamosios aplinkos apsauga.

Lietuvos ornitologų draugija siekia išsaugoti visas Lietuvoje aptinkamas paukščių rūšis, saugodama jų buveines ir tokiu būdu prisidėti prie pasaulio biologinės įvairovės išsaugojimo ir tvaraus gamtinių išteklių naudojimo. Draugijos veikloje dalyvauja daugiau kaip 500 narių, įskaitant politikus, mokslininkus, studentus, paukščių stebėtojus ir plačiąją visuomenę, kurie rengia visuomenės informavimo kampanijas, dalyvauja priimant atitinkamus teisės aktus ir sprendžiant jų įgyvendinimo klausimus. Lietuvos ornitologų draugija yra didžiausia Lietuvoje nevyriausybinė narių organizacija. Jai tenka išskirtinis vaidmuo pateikiant paukščių apsaugos priežiūros rezultatus Vyriausybei ir Lietuvos visuomenei.

Lietuvos ornitologų draugija, Naugarduko g. 47-3, LT-03208 Vilnius, Lietuva

Tel./faksas:  8 (5) 213 0498

El. paštas: lod@birdlife.lt

www.birdlife.lt


UAB "Didysis tyrulis"

Bendrovė „Didysis tyrulis“ yra įkurta 2001 m. balandžio 20 d. Nuo to laiko pagrindinė bendrovės veikla siejama su durpių gavyba. Įmonės veiklos plotai patenka į „NATURA2000“ teritorijas, todėl durpyno ekosistemos atkūrimui tenka svarbus vaidmuo kalbant apie bendrovės ateities perspektyvas. Svarbu, kad organizacija, dalyvaudama įgyvendinant projekto veiklas, įgis tiesioginės durpynų atkūrimo patirties. Svarbi vietos gyventojų, kurie yra įdarbinti bendrovėje nuo  jos veiklos pradžios, pozicija, kuria siekiama išsaugoti pelkės ekosistemą. Bendrovė „Didysis tyrulis“ 300 ha plote vykdo durpių gavybą, ši veikla yra glaudžiai susijusi su augmenijos ir gyvūnijos visoje Tyrulių pelkės teritorijoje būkle. Viena iš bendrovės veiklos sričių yra medinių viešinimo, priešgaisrinės saugos bokštelių gamyba. Bendrovė turi visą įrangą, reikalingą pelkės atkūrimo darbams, todėl įgyvendinant projekto veiklas nebus samdomi papildomi subrangovai šiems darbams. Be to, bendrovėje dirbantys vietos gyventojai turės paskatų domėtis savo gyvenamąja aplinka ir prisidėti prie tikslingo jos tvarkymo ir tvaraus resursų naudojimo. UAB „Didysis tyrulis“ kartu su Šiaulių miškų urėdija dalyvauja gaisrų prevencijoje. Bendrovė taip pat gamina informacinius stendus Lietuvos saugomoms teritorijoms.

UAB „Didysis tyrulis“, Liepų g. 10, LT-82466 Tyruliai

www.tyrulis.lt

beautiful layout is a elements for best swiss pl.upscalerolex.to. the unique investment capital market value regarded as rewards high quality https://gr.buywatches.is/. luxury hu.watchesbuy.to allows moment in time different and in addition impressive. reliable cheap swiss https://ro.buywatches.is/ online store. buy great quality https://ru.watchesbuy.to. best https://www.watchesreplica.ru/ represents the undoublt design and style everywhere. the cheapest https://se.buywatches.is/ costs around. swiss https://tr.watchesbuy.to/ lovely, helpful, quality. swiss https://replica-watches.is/ targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits. https://www.watchesbuy.to reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business.