Pilnai užbaigti nendrynų tvarkymo darbai apsemtuose plotuose (C.3. veikla)

Nendrynų tvarkymo darbai, kurie buvo suplanuoti vandens apsemtuose plotuose, jau pilnai užbaigti. Spalio mėnesio pradžioje pabaigtas nendrynų juostų vandens apsemtuose plotuose pjovimas (C.3. veikla). Nendrynai čia buvo pjaunami naudojant specialią tam pritaikytą techniką. Ankstesnių nendrių pjovimų metu paliktos rytų - vakarų kryptimi suformuotos nendrynų juostos šįkart jau buvo pjautos šiaurės - pietų kryptimi, taip dar labiau fragmentuojant paliekamus užmirkusių nendrynų plotelius. Visi šie darbai buvo vykdomi, kaip ir numatyta susitarime su EK dėl LIFE projekto veiklų pratęsimo. Nendrynai pjauti rudenį taip, kad nebūtų baidomi perintys ar besibūriuojantys įvairūs vandens paukščiai. Taip buvo sutvarkyta bendrą 78 ha plotą užimanti teritorija, kurioje iš viso išpjauta 7,2 ha nendrynų juostų.