Įvyko projekto stebėsenos komiteto posėdis

2014 m. vasario 13 d. Radviliškio rajone Jonaitiškių kaime įvyko pirmasis projekto priežiūros komiteto narių posėdis. Be projekto vykdytojų atstovų jame dalyvavo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Tytuvėnų regioninio parko, Šiaulių miškų urėdijos, Tytuvėnų miškų urėdijos ir Tyrulių seniūnijos atstovai. Susirinkimo pradžioje buvo pristatyti projekto tikslai, laukiami rezultatai, aptartos numatytos vykdyti veiklos. Vėliau buvo diskutuojama vietos gyventojų bendruomenei ir Tyrulių pelkės žemės valdytojams aktualiais klausimais, aptartos potencialios problemos ir galimi jų sprendimo būdai.

Buvo lankomasi ir Tyrulių pelkės teritorijoje, kur susirinkimo dalyviai turėjo galimybę susipažinti su šiuo metu tvarkomuose plotuose vykdomomis veiklomis.

 

 

Pirmojo projekto stebėsenos komiteto posėdžio dalyviai:

Deima Pranckūnienė (Tytuvėnų regioninio parko direkcija, vyr. specialistė-ekologė)

Gintaras Riauba (Lietuvos ornitologų draugija, Projekto biologas-ekspertas)

Juozas Daunys (VĮ Šiaulių miškų urėdija, miško želdinimo ir apsaugos inžinierius)

Justina Liaudanskytė (Lietuvos ornitologų draugija, Projekto asistentė)

Liutauras Raudonikis (Lietuvos ornitologų draugija, Projekto koordinatorius)

Lukas Nemanis (UAB „Didysis tyrulis“, Projekto vadovas)

Ričardas Dovydaitis (VĮ Šiaulių miškų urėdija, Rėkyvos girininkijos girininko pavaduotojas)

Rimantas Liukumas (Tyrulių seniūnija,Seniūnas)

Dalia Čebatariūnaitė (Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Apsaugos ir tvarkymo skyriaus Vyr. specialistė)

Valdas Gasiūnas (VĮ Tytuvėnų miškų urėdija, vyr. miškininkas)