Projekto poveikio socio-ekonominėms sąlygoms ir ekosistemų funkcionalumui įvertinimas (D2 veikla)

Pagal LIFE + programos reikalavimus (Nurodymai dėl paraiškų teikėjams 2012 m., 2 dalis, 2.1 C punktas), visi projektai, kuriais nustatomos konkrečios apsaugos veiklos, turi apimti atskirus monitoringo veiksmus, kurie įvertintų (ir tai būtų pagrįsta dokumentais) projekto veiklų efektyvumą lyginant su pradine padėtimi. Vertinamas ne tik projekto veiklų poveikis gamtinėms vertybėms, bet taip pat socialinis ir ekonominis poveikis, kurį patiria vietos ekonomika ir gyventojai, taip pat poveikis ekosistemų funkcijų atkūrimui, ir toks vertinimas yra privalomas. Be to, tokio pobūdžio vertinimas yra labai svarbus žvelgiant iš projekto veiklų supratimo perspektyvos, nes parodomas galimas teigiamas poveikis vietos ekonomikai ir gyventojams.

Šios veiklos tikslas yra įvertinti ir dokumentuoti projekto veiklų efektyvumą lyginant su pradine situacija, tikslais ir numatytais rezultatais; įvertinti projekto veiklų socialinį ir ekonominį poveikį vietos bendruomenei (jos ekonomikai ir gyventojams); be to, įvertinti projekto veiklų poveikį ekosistemų funkcijų atkūrimui. Paskutinis aspektas yra labai svarbus išeksploatuotos Tyrulių pelkės ekosistemai, sunaikintai dėl ilgalaikio (beveik penkiasdešimt metų trukusio) durpių kasimo. Rengiant šias užduotis, projekto darbuotojai nustatys specialius rodiklius ir tikrinimo šaltinius, jie bus pateikti projekto priežiūros komitetui ir jo patvirtinti. Paukščių ir jų buveinių ir (arba) augalijos aprašymų duomenys bus pagrindinė informacija, skirta įgyvendinamų priemonių efektyvumo vertinimams, kurie bus kasmet atliekami pateikiant rekomendacijas dėl planuojamų veiklų tolesnio tęsimo. Planuojama, kad šiuo tikslu bus reguliariai teikiamos ataskaitos. Visos ataskaitos bus pateiktos Projekto priežiūros komitetui, taip pat paskelbtos projekto svetainėje. Galutinė monitoringo ataskaita bus pateikta kartu su galutine projekto ataskaita ir apims visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, joje turės būti rekomendacijos dėl tolesnio šios „NATURA2000“ teritorijos priežiūros įvairiais lygiais: visos teritorijos, atskirų buveinių, rūšių ir tam tikrų Tyrulių pelkės plotų. Galutinė ataskaita bus paskelbta projekto svetainėje.

Ekosistemoje suteiktų paslaugų analizės rezultatai bus pateikti ataskaitoje, kuri apima ekosistemos produkcijos ir paslaugų, teikiamų kiekvieno tipo buveinėse projekto teritorijoje, sąrašą. Ji bus parengta naudojant paskelbtus duomenis tų tyrimų, kurie buvo atlikti panašiose srityse (įvairiose šalyse), konsultuojantis su mokslininkais ir kitomis suinteresuotomis šalimis (miškininkystės, turizmo sektoriaus atstovais, vietos gyventojais). Ataskaita taip pat apima ekosistemos produkcijos ir paslaugų vertinimą pinigine išraiška pagal buveinės tipą ir bendrai projekto teritorijoje. Piniginės vertės bus apskaičiuojamos naudojant duomenis iš panašių tyrimų ir gautus panašiose buveinėse; įskaičiuojant pajamas, gautas vietos gyventojams naudojantis ekosistemos produkcijai ir paslaugomis (grybai, žvejyba, medžioklė, uogos, turizmas ir kita poilsio organizavimo veikla); atsižvelgiant į ekonominius duomenis apie esamas ir galimas pajamas, susijusias jau su regioniniu ir (arba) globaliu naudojimusi ekosistemos produkcija ir paslaugomis (anglies sekvestracija, vandens valymas, dirvožemio erozijos stabdymas, maistinių medžiagų kaupimasis); naudojant standartinius neapibrėžtųjų vertinimų metodus, pvz., tyrimus, skirtus visuomenės norui mokėti, arba pinigų kiekiui, išleistam keliaujant į konkrečią vietą, už ne rinkos ekosistemos paslaugas (dvasines, estetines vertybes ir kt.).

beautiful layout is a elements for best swiss pl.upscalerolex.to. the unique investment capital market value regarded as rewards high quality https://gr.buywatches.is/. luxury hu.watchesbuy.to allows moment in time different and in addition impressive. reliable cheap swiss https://ro.buywatches.is/ online store. buy great quality https://ru.watchesbuy.to. best https://www.watchesreplica.ru/ represents the undoublt design and style everywhere. the cheapest https://se.buywatches.is/ costs around. swiss https://tr.watchesbuy.to/ lovely, helpful, quality. swiss https://replica-watches.is/ targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits. https://www.watchesbuy.to reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business.