Tyrulių durpyne pradėti buveinių tvarkymo darbai

Šių metų sausio mėnesį oro sąlygos leido pradėti buveinių tvarkymo darbus užmirkusiuose pelkės plotuose, kuriuose nendrių ir krūmų išpjovimo darbus (C4 veikla) buvo planuojama atlikti pasitelkus prie traktoriaus tvirtinamus pjovimo įrenginius. Šiam darbui buvo pasirinktas vienas iš didžiausių tvarkomos teritorijos plotų, kuriame nendrynai su krūmų sąžalynais, pavieniais nedideliais berželiais ir atviro vandens platais užima bemaž 50 ha plotą. Projekto vykdymo metu visus užmirkusius nendrynus su krūmais žiemos metu planuojama nupjauti du kartus, tokiu būdu sustabdant sumedėjusios augalijos plitimą ir sukuriant palankesnes sąlygas specifinėms žemapelkių ir tarpinio tipo pelkių augalų rūšims, kurioms pavasarį suvešėti neleidžia seni stovinčių nendrių stiebai. Kadangi šie plotai yra užmirkę, darbus juose galima vykdyti tik žiemos metu, kai po didesnių šalčių susiformuoja pakankamai stora ledo danga.

Pirmieji darbai buvo susiję ir su tam tikrų techninių problemų sprendimu, nes darbo pradžioje buvo dirbama esant itin dideliam šalčiui (kai kuriomis dienomis laikėsi -19 – -21ºC temperatūra), todėl projekto partnerio UAB „Didysis tyrulis“ darbuotojams teko operatyviai šalinti ekstremalių oro sąlygų neatlaikiusius technikos gedimus:  lūžo pjovimo agregato dalys, nuo šalčio labai kieti ir smailūs krūmų stagarai kiurdė traktoriaus padangas, o atodrėkio metu traktorius net du kartus įlūžo. Patobulinus techniką tokių didelių nesėkmių vėliau nepasikartojo. Per vasario mėnesį pavyko nendrynus ir krūmus išpjauti beveik 30 ha plote.