PROJEKTAS BUVO PRISTATYTAS LIFE 25-MEČIO RENGINYJE

Socialinių mokslų kolegijoje įvykęs Aplinkos ministerijos kartu su Aplinkos projektų valdymo agentūra organizuotas informacinis renginys „LIFE mugė/LIFE 25“ sulaukė virš 130 dalyvių. LIFE programos 25-mečio proga sveikinimo žodį tarė Aplinkos ministras Kęstutis Navickas, kuris ragino aktyviau rengti LIFE paraiškas klimato kaitos mažinimo ir aplinkos politikos valdymo tobulinimo srityse. Dauguma LIFE projektų, vykdytų Lietuvoje, yra vadinamieji tradiciniai bioįvairovės srities projektai. Vienas jų – ir Lietuvos ornitologų draugijos įgyvendinamas „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių pelkės Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus“, Nr. LIFE12 NAT/LT/001186, kuris kartu su kitais LIFE projektais buvo pristatytas pertraukų metu vykusioje mugėje. Projekto vadovas L. Raudonikis pristatė projektą – beveik visi praktiniai darbai pelkėje įgyvendinti, todėl jau galima pasidžiaugti apčiuopiamais rezultatais. Projekto vykdytojai turėjo progą ne tik stendo lankytojus supažindinti su unikalia Tyrulių pelke, tačiau aptarti su kolegomis ir kitus vykdomus LIFE projektus.

Nuotraukos