Projekto veiklų stebėsena (F3 veikla)

Ši veikla yra skirta patikrinti, kaip sėkmingai yra įgyvendinamos projekto veiklos. Stebėsenos ir sėkmingo projekto įgyvendinimo vertinimo veiklą vykdo administravimo specialistai, kurie vykdo ir E1 veiklą.

Stebėsenos rodikliai apims ex-ante ir post-ante kiekybinę ir kokybinę stebėseną, įvairių veiklų suderinamumą, buveinių atkūrimo kokybę, projekto viešinimą, vietos bendruomenių dalyvavimą. Tokie veiksniai daro netiesioginį, bet ilgalaikį neigiamą poveikį tikslinių projekto paukščių rūšių populiacijų ir buveinių būklei. Tikslius rodiklius ir jų sėkmingo naudojimo ribas projekto vykdymo pradžioje tikslins ir patvirtins projekto stebėsenos komitetas.

beautiful layout is a elements for best swiss pl.upscalerolex.to. the unique investment capital market value regarded as rewards high quality https://gr.buywatches.is/. luxury hu.watchesbuy.to allows moment in time different and in addition impressive. reliable cheap swiss https://ro.buywatches.is/ online store. buy great quality https://ru.watchesbuy.to. best https://www.watchesreplica.ru/ represents the undoublt design and style everywhere. the cheapest https://se.buywatches.is/ costs around. swiss https://tr.watchesbuy.to/ lovely, helpful, quality. swiss https://replica-watches.is/ targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits. https://www.watchesbuy.to reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business.