Radviliškio moksleiviai lankėsi Tyrulių pelkėje

Šių metų spalio 6 dieną projekto teritorijoje Tyrulių pelkėje lankėsi Radviliškio V. Kudirkos pagrindinės mokyklos Gamtotyrininkų būrelio mokiniai ir jų vadovė mokytoja V. Sprudzanienė. Ekskursiją lydėjo ir Tyrulių miestelio bendruomenės pirmininkė O. Aksinavičienė. Projekto metu tvarkomų Tyrulių durpyno plotų biologines vertybes tiriantys gamtininkai E. Pakštytė, A. Kriaučiūnienė ir G. Riauba ekskursantus supažindino su projekto tikslais, jo įgyvendinimo ypatumais, Tyrulių pelkės biologinėmis vertybėmis ir šiuo metu vykdomomis gamtotvarkos priemonėmis.
Moksleiviai apsilankė stebėjimo bokštelyje, su projekto botanike-eksperte mokėsi atskirti atsikuriančiuose pelkės plotuose augančius pelkės augalus ir tipiškas jų bendrijas. Vėliau apžiūrėjome keletą durpyno plotų, kuriuose šiais ar praėjusiais metais jau buvo įgyvendintos vienos ar kitos tvarkymo veiklos. Visos ekskursijos metu projekto ornitologė-ekspertė E. Pakštytė supažindino moksleivius su ekskursijos metu pamatytais ar išgirstais paukščiais, mokė jų aptikimo ir stebėjimo paslapčių. Keliaujant centrine durpyno dalimi, mus pasitiko, ko gero, paskutinės ilgon kelionėn į pietus pakilusios gervės, kurių būrelis praskrido tiesiai virš mūsų galvų. Palydėjome šiuos paukščius žvilgsniu, linkėdami jiems sugrįžti ankstyvą pavasarį.
Paskutinioji ekskursijos dalis buvo skirta Tyrulių pelkės apylinkėse apsistojusių paukščių stebėjimui. Ir nors išankstinės ornitologų žvalgytuvės buvo nesėkmingos, vis tik pavyko laukuose aptikti keletą besiilsinčių dirvinių sėjikų, kuriuos neskubėdami pro teleskopą suspėjo apžiūrėti visi ekskursijos dalyviai. Prieš išsiskiriant sutarėme, kad Tyrulių pelkės gamtos knygą su Radviliškiečiais ir Tyrulių miestelio moksleiviais būtinai dar pasklaidysime ir šią žiemą, bei ateinantį pavasarį.