Projekto stebėsena

Projekto įgyvendinimą stebi visuomeniniais pagrindais veikiantis projekto stebėsenos komitetas. Šio komiteto narių tikslai - informuoti savo atstovaujamą instituciją apie projekto įgyvendinimo eigą, dalyvauti diskusijose iškeliant aktualius su projekto įgyvendinimu susijusius klausimus ir siūlyti iškilusių problemų sprandimo būdus, teikti pasiūlymus dėl projekto veiklų įgyvendinimo efektyvumo. Projekto stebėsenos komiteto posėdžiai rengiami paprastai ne dažniau kaip vieną kartą per metus.

 

 

Projekto stebėsenos komiteto nariai:

Deima Pranckūnienė (Tytuvėnų regioninio parko direkcija, vyr. specialistė-ekologė)

Giedrius Tamošiūnas (VĮ Šiaulių miškų urėdija, vyr. miškininkas)

Liutauras Raudonikis (Lietuvos ornitologų draugija, Projekto koordinatorius)

Rosvaldas Bukantas (UAB „Didysis tyrulis“, Projekto vadovas)

Rimantas Liukumas (Tyrulių seniūnija, Seniūnas)

Dr. Romas Pakalnis (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Apsaugos ir tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas)

Valdas Gasiūnas (VĮ "Tytuvėnų miškų" urėdija, vyr. miškininkas)

Džiugas Anuškevičius (LR aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vyr. specialistas)

beautiful layout is a elements for best swiss pl.upscalerolex.to. the unique investment capital market value regarded as rewards high quality https://gr.buywatches.is/. luxury hu.watchesbuy.to allows moment in time different and in addition impressive. reliable cheap swiss https://ro.buywatches.is/ online store. buy great quality https://ru.watchesbuy.to. best https://www.watchesreplica.ru/ represents the undoublt design and style everywhere. the cheapest https://se.buywatches.is/ costs around. swiss https://tr.watchesbuy.to/ lovely, helpful, quality. swiss https://replica-watches.is/ targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits. https://www.watchesbuy.to reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business.