Tyrulių pelkės paukščiai buvo pristatyti Tytuvėnų regioniniame parke

Balandžio 6 d. Tytuvėnų regioninio parko darbuotojai  suorganizavo renginį, skirtą pasaulinei Žemės dienai. Šio renginio metu vaikai nuo pačių mažiausių iki gimnazistų žaidė įvairius žaidimus, dainavo, rašė Žemei laišką, klausėsi paskaitos apie paukščius bei dalyvavo viktorinoje. Atvyko Kelmės, Raseinių, Radviliškio rajonų savivaldybių vyriausieji specialistai – ekologai, Tytuvėnų miesto, bei apylinkių seniūnai, darbuotojai.
Šio renginio metu LOD ornitologė E. Pakštytė skaitė paskaitą apie Tyrulių pelkės paukščius. Paskaitos pradžioje buvo pristatytas pats projektas, papasakota apie Tyrulių pelkėje vykstančius atkūrimo darbus. Po to renginio dalyviai galėjo susipažinti su Tyruliuose perinčia ornitofauna, pasiklausyti paukščių balsų ir išgirsti faktų apie šių paukščių elgesį.
Po paskaitos Tytuvėnų gimnazija pagerbė savo mokinius, dalyvavusius įvairiose gamtamokslinėse olimpiadose bei pasiekusius aukštų rezultatų. Renginio kulminacija tapo tradicinė viktorina „Mano Žemė - Lietuva“, kur klausimus renginio dalyviams pateikė svečiai iš savivaldybių ir seniūnijų. Žinoma, teisingai atsakiusieji, buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis, kurias paruošė patys svečiai. Reindžerė ir didiesiems priminė, jog pavasaris – švaros metas. Kartais tiesiog keliaudami į darbą ar vaikščiodami gamtoje pastebime pakelėje kėpsančią po žiemos užsilikusią šiukšlę, pakelkime ją ir nuneškime į tam skirtą konteinerį – padarykime šiukšles „reta, nykstančia rūšimi“ – tik jos tikrai niekas nepasiges.

Eglė Pakštytė, 2016-04-08

Deimos Pranckūnienės nuotraukos

Nuotraukos