Baigti atvirų pelkės plotų formavimo, iškertant juose sumedėjusią augaliją darbai (C.2. veikla)

Šį rudenį projekto darbų vykdytojai užbaigė pradėtus buveinių tvarkymo darbus, kurių metu iš tvarkymo plotų buvo šalinama sumedėjusi augalija. Vykdant šią veiklą formuojamos atviro tipo buveinės, kurios yra svarbios tokiems Tyruliuose migracijų metu apsistojantiems paukščiams kaip pilkosios gervės, gulbės giesmininkės ir įvairios žąsys. Dirbant buvo stengiamasi, kad pelėje atkuriamų atvirų buveinių plotai būtų kuo didesni, buvo šalinamos šiuos plotus suskaidžiusios aukštesnių medžių juostos. Visos sumedėjusios augalijos šalinimas atsižvelgiant į galiojančias miškų kirtimo taisykles buvo vykdomas nuo rugsėjo mėn. pradžios. Hidrologinės sąlygos šios veiklos įgyvendinimui šiais 2017 metais nebuvo itin palankios, nes traktoriais galima buvo pasiekti tik aukštesnes teritorijos vietas, kur geriau sekėsi įgyvendinti numatytą sumedėjusios augalijos šalinimą, tačiau pavyko sutvarkyti ir labiau užmirkusius pelkės plotus. Vykdant šią veiklą iki 2017 metų kovo mėnesio Tyrulių pelkėje pilnai buvo sutvarkyta 244 ha teritorija. Paskutinis šių darbų laikotarpis buvo gana produktyvus, baigiantis projektui iš viso 2017 m. rudenį, rugsėjo-lapkričio mėnesiais nendrės ir sumedėjusi augalija buvo pašalinta dar 34 ha plote. Bendras viso projekto metu sutvarkytas plotas apima 278 ha.