Informacinių leidinių apie Tyrulių pelkę ir projektą leidyba ir platinimas (E6 veikla)

Įgyvendinant šią veiklą visą projekto įgyvendinimo laikotarpį leidžiama ir publikuojama informacinė medžiaga apie Tyrulių PAST ir projekto veiklas. Visa spausdinama medžiaga bus publikuota panašaus dizaino leidiniais, kad būtų išlaikyta aiški projekto linija ir tenkinami LIFE + nustatytus viešinimo reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo pradžioje bus parengtas lankstinukas, pristatantis projektą. Šiame A4 formato vieno puslapio spalvotame lankstinuke bus pateikta pagrindinė informacija apie projektą, jo veiklą, paramą suteikiančias institucijas, taip pat pateikti projekto partnerių kontaktai. Lankstinukas bus spausdinamas lietuvių kalba, jis skirtas suinteresuotoms grupėms, vietos bendruomenėms, besilankantiems projekto įgyvendinimo teritorijoje. Lankstinukas bus platinamas per dvišalius arba didesnius susitikimus, taip pat projekto renginius, jį bus galima rasti UAB „Didysis tyrulis“ biure bei projekto vykdymo teritorijoje, kur būna lankytojų.

Pasibaigus kiekvieniems projekto įgyvendinimo kalendoriniams metams, bus pagaminti sieniniai kalendoriai (atskiras kalendorius kiekvienais metais – iš viso 4), jie bus parengiami ir spausdinami kaip papildoma informavimo ir viešinimo medžiaga. Ši medžiaga bus platinama per susitikimus su suinteresuotosiomis grupėmis ir vietos bendruomenėmis, taip pat visuomenės susibūrimo vietose (vietose, kuriose lankomasi pristatant projektą, vietos savivaldybėse ir kt.) Kalendorius padės pasiekti, kad būtų palankiau vertinamos įgyvendinamos gamtos apsaugos priemonės, taikomos Tyrulių pelkės SPAT ir būtų didesnė jo įgyvendinimo motyvacija; išsaugotos nykstančių paukščių – baublių*, švygždų ir pilkųjų gervių – rūšys. Medžiaga bus pateikiama su šūkiu, skatinančiu eksploatuotų durpynų ir gamtinės vertės išsaugojimą, ant sienos kabantis kalendorius ilgesnį laiką primins apie projekto tikslus. Kalendoriai bus spalvoti, su gražiomis Tyrulių pelkių buveinių, saugomų paukščių rūšių bei kitų vietinių gamtinių vertybių nuotraukomis, taip pat nuotraukomis, supažindinančiomis su apsaugos priemonių taikymu pelkėje.

Antrųjų projekto įgyvendinimo metų pabaigoje bus išleista speciali brošiūra apie Tyrulių pelkės PAST, jos gamtines vertybes ir jų apsaugą. Brošiūroje bus išsamiai aprašomos Tyrulių pelkės PAST apsaugos priemonės ir saugomų paukščių rūšys – baubliai*, švygždos ir pilkosios gervės, kurie peri ir apsistoja šiuo metu sunaikintose pelkėse. Šios vietos parodo, kokios buveinės ir sąlygos yra iš tiesų reikalingos nykstančių rūšių paukščiams. Turint tokią informaciją, galima nurodyti tvarkymo priemones ir kaip jos turi būti įgyvendintos. Leidinys daugiausia dėmesio skirs Tyrulių pelkės atkūrimo iniciatyvai, kuri Lietuvoje yra bandomojo pobūdžio. Tikslinė grupė, kuriai bus skirtas šis leidinys, bus nacionalinės ir vietinės gamtos apsaugos institucijos, nevyriausybinių organizacijų sektorius, savivaldybės, žemės valdymo institucijos, taip pat vietos žmonės, gyvenantys netoli sunaikintų durpynų. Kadangi šios priemonės bus taikomos ir kitiems sunaikintiems durpynams, leidinys taip pat pasitarnaus kaip mokymo priemonė suinteresuotosioms grupėms, susijusioms su panašiomis „Natura 2000“ teritorijomis. Tačiau pagrindinė tikslinė grupė yra įvairios institucijos ir kitos suinteresuotosios grupės, kurios yra glaudžiai susijusios su Tyrulių pelkės PAST ir atsakingos už ES Paukščių direktyvos įgyvendinimą bei tinkamos baublių*, švygždų ir pilkųjų gervių apsaugos užtikrinimą Lietuvoje. Leidinys bus spalvotas, 16 puslapių,  bus išleista 2000 vnt. lietuvių kalba, jame bus daug nuotraukų. Leidinys PDF formatu bus platinamas naudojantis projekto interneto svetaine.


2013 metų spalio mėn. buvo išleistas projekto lankstinukas. Jame pateikiama glausta informacija apie projektą, aprašyta Tyrulių pelkės gamtosauginė vertė, pateikta tyrulių pelkės tvarkymo schema. Leidinyje taip pat trumpai aprašytos teritorijoje saugomos paukščių rūšys - didysis baublys, švygžda ir pilkoji gervė. Lankstinuką pdf formatu galite parsisiųsti čia >>

 

 

 


2014 m. gruodžio mėn. buvo išleistas 2015 metams skirtas projekto sieninis kalendorius. Kalendorių PDF formatu galite parsisiųsti čia >>

 

 

 

 


2015 m. gruodžio mėn. buvo išleistas 2016 metams skirtas projekto sieninis kalendorius. Kalendorių PDF formatu galite parsisiųsti čia >>

 

 

 

 


2016 m. birželį buvo išleistas antrasis projekto lankstinukas, kuriame pateikta atnaujinta projekto teritorijos schema su informacija apie įgyvendintas buveinių tvarkymo ir kitas praktines veiklas. Leidinyje taip pat aprašytos Tyrulių pelkės PAST aptinkamos saugomos paukščių rūšys - didysis baublys, švygžda, pilkoji gervė, gulbė giesmininkė ir plovinė vištelė, pateikta svarbiausia informacija apie projektą ir Tyrulių pelkės gamtos vertybes. Lankstinuką pdf formatu galite parsisiųsti čia >>

 

 

 


Išleistas dar vienas projekto leidinys - brošiūra apie Tyrulių pelkės paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atsiradimą, gamtinės aplinkos būklę, gamtos vertybes ir projekto metu įgyvendintas gamtotvarkos priemones, jų poveikį Tyrulių pelkės PAST aptinkamoms paukščių rūšims. Leidinyje trumpai apžvelgiama Tyrulių pelkės būklė iki jos visiško sunaikinimo šeštajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, apžvelgiami jau aplestame, išeksploatuotame durpyne atlikti biologinės įvairovės tyrimai savaiminės durpyno renatūralizacijos kontekste. Detaliai aprašomos projekto metu įgyvendintos buveinių tvarkymo priemonės ir jų įtaka teritorijoje gyvenantiems gyvūnams ir pelkių augalijai.

Leidinį parsisiųsti galima čia >> (PDF; 1,6 MB)

 


2016 m. gruodžio mėn. buvo išleistas Naujiesiems 2017 metams skirtas projekto sieninis kalendorius "Metai Tyrulių pelkėje“. Naujasis kalendorius parengtas siekiant padaryti jį išties informatyviu ir įdomiu, todėl jame pateikiamas ne tik įprastiems kalendoriams būdingas turinys su iliustracijomis, bet ir svarbiausių, kiekvienam metų laikotarpiui būdingų, projekto veiklų bei Tyrulių pelkės gamtinės aplinkos aprašymai. Šį kartą aprašymuose surasta vietos ir projekto rezultatų pristatymui, nes 2017 – paskutinieji projekto veiklų įgyvendinimo metai, ir dauguma projekto metu planuotų įgyvendinti veiklų jau pasibaigusios. Parsisiųsti čia >>

 

 


beautiful layout is a elements for best swiss pl.upscalerolex.to. the unique investment capital market value regarded as rewards high quality https://gr.buywatches.is/. luxury hu.watchesbuy.to allows moment in time different and in addition impressive. reliable cheap swiss https://ro.buywatches.is/ online store. buy great quality https://ru.watchesbuy.to. best https://www.watchesreplica.ru/ represents the undoublt design and style everywhere. the cheapest https://se.buywatches.is/ costs around. swiss https://tr.watchesbuy.to/ lovely, helpful, quality. swiss https://replica-watches.is/ targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits. https://www.watchesbuy.to reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business.