Nendrių iškirtimas bei pakartotinas išpjovimas užpelkėjusiuose plotuose (C5 veikla)

Įgyvendinant šią veiklą siekiama pagerinti ekologines sąlygas bent 100 ha užpelkėjusių plotų, šiuo metu apaugusių tankiais nendrynais. Panašių buveinių plotas visoje Tyrulių pelkės teritorijoje yra daug didesnis, tačiau neįmanoma kontroliuoti nendrynų tokioje didžiulėje teritorijoje. Todėl buvo pasirinkti plotai su šiek tiek užtvindytu dirvožemiu ir tankiais nendrynais, kurie jau prarado savo ekologinę vertę, įskaitant baublių perėjimo buveines. Tokiu būdu pakartotinis nendrių pjovimas yra būtinas tose vietovėse, kad bent būtų galima atkurti ne per tankius šlapius nendrynus. Nendrės turėtų būti išpjautos kartą per metus po to, kai baigiasi paukščių perėjimo laikotarpis, bet dar tebėra vegetacijos laikotarpis, pageidautina, liepą – rugpjūtį (iki jo vidurio) visose pasirinktose vietose. Kadangi pažymėtos vietos vis dar yra šlapios, o vietomis ir su atviru vandeniu, nendrės turėtų būti pjaunamos rankiniu būdu.

Ši veikla bus kartojama du kartus tame pačiame plote. Du kartus pakartotas nendrių pjovimo veikla žymiai sumažins nupjautų (senų) nendrių biomasę, nendrynai turėtų pasidaryti ne tokie tankūs ir jie būtų tinkamos buveinės didiesiems baubliams. Pakartotinės veiklos būtų būtinos po kelerių metų (ilgesnio laikotarpio negu projekto įgyvendinimo laikas), jas turėtų inicijuoti nacionalinės gamtos apsaugos institucijos, kurios turi galimybę finansuoti mažos aprėpties pasikartojančias veiklas. Tai ilgalaikis veiklos tikslas, o vykdant šį projektą yra labai svarbu ne tik pasiekti teigiamus paukščių apsaugos rezultatus ir poveikį, bet ir įrodyti tokio pobūdžio tankių nendrynų priežiūros svarbą ir veiksmingumą. Visi pasirinkti plotai nurodyti pridedamoje teritorijos tvarkymo schemoje.

Nendrynai yra pagrindinės buveinės, kuriose peri didieji baubliai. Tačiau nepjaunami nendrynai, kuriems nedaro poveikio pavasario potvyniai, per gana trumpą laiką tampa labai tankūs ir netinkami šiems paukščiams perėti. Be to, susidaręs senų nendrių sluoksnis sudaro nepalankias sąlygas baubliams maitintis. Todėl nendrynai turi būti daugiau ar mažiau reguliariai pjaunami, nes natūralus nendrynus pažeižiantis veiksnys – gaisrai – yra negalimi durpyno buveinėse.

beautiful layout is a elements for best swiss pl.upscalerolex.to. the unique investment capital market value regarded as rewards high quality https://gr.buywatches.is/. luxury hu.watchesbuy.to allows moment in time different and in addition impressive. reliable cheap swiss https://ro.buywatches.is/ online store. buy great quality https://ru.watchesbuy.to. best https://www.watchesreplica.ru/ represents the undoublt design and style everywhere. the cheapest https://se.buywatches.is/ costs around. swiss https://tr.watchesbuy.to/ lovely, helpful, quality. swiss https://replica-watches.is/ targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits. https://www.watchesbuy.to reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business.