Įvyko tradicinis renginys „Naktiniai Tyrukių pelkės balsai“

Kaip ir kasmet, šių metų pavasarį, Tyrulių miestelio bendruomenė ir LOD sekretoriatas surengė jau tradiciniu tapusį renginį „Naktiniai Tyrulių pelkės balsai“. Šįkart su bendruomenės nariais susitikome pirmąjį gegužės penktadienį – laikotarpiu, kuomet Tyrulių pelkės šlapynėse sutemose, ar net ir dienos metu, galima išgirsti daugelį pelkėje perinčių paukščių rūšių.
Tyrulių miestelio bendruomenės namuose susitikome 19 valandą. Maždaug valandą pakalbėję apie Tyrulių pelkėje įgyvendintas buveinių tvarkymo veiklas ir kartu prisiminę retuosius Tyrulių pelkės PAST paukščius, bei jų skleidžiamus tuoktuvių garsus, temstant iškeliavome klausytis pelkės gyventojų.  Šįkart ekskursijoje dalyvavo kiek daugiau nei 30 žmonių, tad stengėmės neskubėti, vis stabteldami pasiklausyti įvairių pelkės gyventojų balsų.
Tyrulių pelkės PAST įsteigta tam, kad išsaugoti perintiems didiesiems baubliams ir švygždoms, bei migruojančioms pilkosioms gervėms svarbias buveines. Didžiausios gervių sankaupos Tyruliuose susiformuoja rugsėjo mėnesį, todėl šios ekskursijos metu siekėme išgirsti didžiuosius baublius, švygždas ir kitas vandens višteles, kurios aktyvios tik tamsiuoju paros metu.
Ekskursijos galutinis tikslas buvo vienas iš šiaurinės Tyrulių pelkės PAST tvenkinių, tačiau pakeliui iki jo praėjome nemažą dalį pelkę juosiančio miško, stabtelėjome prie keleto projekto metu naujai suformuotų atvirų plotų. Nors vakaras buvo pakankamai šiltas ir ramus, didelio švygždų, plovinių vištelių ar net rudakaklių kragų aktyvumo nebuvo. Išgirdome tik pavienius atvirose užmirkusiose buveinėse apsigyvenusių švygždų švilptelėjimus, nuo tvenkinio atsklido keli nerimaujančių rudakaklių kragų balsai, o plovines višteles išgirdome tik po trumpo provokavimo įrašytais jų tuoktuvių balsais. Užtat didieji baubliai savo dusliu „bubsėjimu“ mus lydėjo visos ekskursijos metu. Gerai girdėjome ir perkūno oželius, tuoktuviniais skrydžiais nuolat džiugino slankos, gretimuose tvenkiniuose trimitavo perinčios gulbės giesmininkės, virš kelio praskrido apie 30 ramios vietos nakvynei ieškančių gervių.
Pelkės prieigose temstant girdėjome kūltupių balsus, o ekskursijos pradžioje klausėmės įprastų miško giesmininkų – strazdų giesmininkų, geltonųjų startų, liepsnelių, ankstyvųjų ir pilkųjų pečialindų, juodųjų strazdų, kikilių, zylių ir kitų giesmininkų tuoktuvinių giesmių. Ekskursijoje netrūko ir kitų gyvūnų. Dar nevisiškai sutemus stebėjome ant kelio išbėgusią lapę, apžiūrėjome stirnų, šernų, tauriųjų elnių ir mangutų pėdsakus, klausėmės iš žaliųjų rupūžių nerštaviečių sklindančių jų tuoktuvių balsų, ant kelio radome medžioklėn išsiruošusį skiauterėtąjį tritoną ir česnakę. Skiauterėtasis tritonas – dar viena Lietuvos Raudonosios knygos rūšis, kuri iki šiol Tyrulių pelkės PAST aptikta dar nebuvo.
Grįžome jau visiškai sutemus, o ekskursijos pabaigoje dar pavyko pasigrožėti pamiškėje mūsų keliamo šurmulio neišsigandusios naminės pelėdos ūbavimu. Tikimės, kad patirti įspūdžiai ir žinios visiems ekskursijos dalyviams išliks kaip smagus ir naudingas prisiminimas, paskatinsiantis ir ateityje domėtis atgimstančios Tyrulių pelkės gamtos vertybėmis.
Dėkojame visiems renginio dalyviams už domėjimąsi Tyrulių pelkės gamta ir aktyvų dalyvavimą ekskursijoje. Taip pat esame dėkingi Tyrulių miestelio bendruomenę buriančiai ir su projekto komanda aktyviai bendradarbiaujančiai Tyrulių bendruomenės pirmininkei Onai Aksinavičienei, bei visiems aktyviems Tyrulių seniūnijos gyventojams.
2017-05-08