Išleistas projekto lankstinukas

2013 metų spalio mėn. buvo išleistas projekto lankstinukas. Jame pateikiama glausta informacija apie projektą, aprašyta Tyrulių pelkės gamtosauginė vertė, pateikta tyrulių pelkės tvarkymo schema. Leidinyje taip pat trumpai aprašytos teritorijoje saugomos paukščių rūšys - didysis baublys, švygžda ir pilkoji gervė. Lankstinuką pdf formatu galite parsisiųsti čia >>>