Pastatytas pirmasis stebėjimo bokštelis

Šių metų gegužės 21-23 dienomis projekto partneris UAB "Didysis tyrulis" viename iš tvarkymo sklypų įrengė pelkės lankytojams skirtą bokštelį, kuriame vėliau atsiras ir stendas su informacija apie Tyrulių pelkę ir jos gamtines vertybes, bei įgyvendinamą projektą. Bokštelis įrengtas prie 10 numeriu pažymėto tvarkymo sklypo (žr. teritorijos schemą >>), kuriame praėjusią žiemą buvo įgyvendinta sumedėjusios augalijos ir nendrių šalinimo veikla.

Projektuojant bokštelius buvo atsižvelgiama į potencialių lankytojų poreikius, todėl stebėjimo bokšteliuose įrengta erdvi aikštelė (platforma), kurioje lankytojų grupė vienu metu galėtų susipažinti su stende pateikiama informacija, žvalgytis pelkės plote ir aptarti stende pateikiamą informaciją ar stebimus objektus. Antroje, aukščiau esančioje, apžvalgos aikštelėje taip pat vienu metu gali tilpti keletas lankytojų. Tikslinė grupė, kuriai skirti informaciniai stendai ir stebėjimo bokšteliai, yra visi „NATURA2000“ teritorijos lankytojai, vietos bendruomenė, paukščių stebėtojai, žvejai, vietos institucijų atstovai ir visuomenė. Bendras apžvalgos bokštelio aukštis 6,8 m, apšvalgos aikštelės nuo žemės paviršiaus pakilusios 1,5 ir 3,5 m.

Iš viso projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti du stebėjimo bokštelius, kurie numatyti E veiklų grupėje "Vizualinės infrastruktūros įrengimas" (E.1 veikla).

Nuotraukos